top of page

HVĚZDA

Konverze bývalého kina na areál pro děti zastřešující Dětskou skupinu a Školní družinu

místo:               Bílina

rok:                   2023-2024

investor:          město Bílina

rozsah:             studie

Zadáním bylo ověřit možnosti umístění Dětské skupiny a Školní družiny do budovy kina z roku 1922, která je v současnosti mimo provoz. Studie sleduje záměr nalezení nového a smysluplného funkčního využití budovy, analyzuje kapacitní, funkční a prostorové možnosti nových provozů. Zajištění dostatku světla dovnitř budovy bylo hlavním úkolem, neboť kino světlo nepotřebuje, naopak většina budovy je temná a bez oken. V obvodových zdech jsou prolomeny okenní otvory. Z povahy stísněných situačních poměrů toto nešlo všude realizovat, proto je denní osvětlení přivedeno také shora skrz novou střechu střešními okny a světlíky. Koncept návrhu umisťuje do střední části objektu (současný promítací sál) patrovou dřevěnou vestavbu, kterou tvoří dřevěný skelet s příčkami jak plnými tak prosklenými. Tímto je umožněn prostup denního světla co nejdále do vnitřních prostor, zároveň se uvnitř otevírají zajímavé průhledy skrz konstrukce. Místnosti nejsou opticky izolované, celý areál je během dne jako živoucí organismus, kde jednotlivé části spolu komunikují, kde je živo a je podporována sounáležitost. Školní družina a Dětská skupina jsou na sobě nezávislé, oddělitelné provozy, které se vzájemně neruší. Zároveň jsou vizuálně v kontaktu díky konceptu pohledově otevřených prostorů a průhledů. Společným místem, kde se fyzicky prolínají je vstupní hala. Společný prostor má být příjemným, bezpečným a živým místem, veřejným prostorem, pobízejícím k sociální interakci a komunikaci při každodenním potkávání a vyzvedávání dětí.

Logo_aktual 02b.png
bottom of page