top of page

KNIHOVNA V NHU

Rekonstrukce knihovny v Šépkově paláci

místo:               Praha

rok:                   2020

investor:          Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

rozsah:             studie, dokumentace pro provedení stavby, projekt interiéru

autor:                Jan Heller

Logo_aktual 02b.png
bottom of page