STŘÍBRNÝ POTOK

NÁVRH MALÉHO REKREAČNÍHO OBJEKTU

místo:               Hradec Králové - Malšova Lhota

rok:                   2021

investor:          soukromý

rozsah:             studie

autor:               Petra Hellerová